dima
  • Přikrytá mlhou / Fog cover

    2016 Tvorba Kristýny Šormové je úzce spřízněna s jejím intimním prožíváním krajiny. Absorbuje do sebe struktury, horizonty, atmosférické jevy, světlo i přírodní živly. Z těchto vjemů skládá jakýsi vnitřní rejstřík či album prožitků, které následně samovolně vyplují na povrch v momentě tvoření. Je otázkou, na kolik je tento proces vědomě řízen anebo je psycho-automatickým uvolněným projevem, kdy je malířka ponořena sama do sebe a pouze čte nastřádaný rejstřík. Ani není podstatné, které médium si pro svoji práci zvolí, zda olej či papír. Princip její tvorby zůstává stále stejný - zbavuje povrch všeho nedůležitého, jako starých nánosů emocí, a zjednodušuje vše na elementární prvky složené v náhodných amorfních strukturách, které jsou pak abstrahovaným nositelem jejího duchovního prožitku. Každý cyklus má svoji krajinnou předlohu. Některé práce vznikly pod dojmem cest po Anglii, jiné po Japonsku, Izraeli či Peru. Přestože Kristýna vědomě navštěvuje cizokrajné země, opakovaně se vrací do míst, která ji ovlivnila v raném dětství a stále se s nimi cítí spřízněna. Známý kraj jí poskytuje pocit domova -  místo, kam patří. Především ve zlomových okamžicích svého života si autorka uvědomuje tuto spřízněnost a vědomě ji prožívá. Petra Patlejchová