dima
  • Ve větru / In the wind

    2013 Expresivně abstraktní až gestické malby Kristýny Šormové nás přímo vybízí vstoupit do prostoru obrazu skrze nepropustnou houštinu a následovat ono zlatavé světlo, jež nás vábí. Hloubka obrazu je vystavěna malířčiným citem pro měkké světlo a strukturu, kde kombinace těchto dvou nesourodých prvků vyvolává napětí a děj. Má schopnost nalézt hloubku v prostoru, kde se pohybuje intuitivně, nenásilně přesto však pudově a s energií. Působivost maleb je dána časem a malířčiným přístupem k tvorbě samotné – maluje v momentě hluboké spřízněnosti sama se sebou, kdy obraz nechává samovolně růst. Kristýna nevypráví žádný souvislý příběh. Zaznamenává své přímé emoce a rozpoložení mysli, kde významovým znakem se stává stopa štětcem, které naše fantazie a naše vizuální zkušenost přiřadí smysl až po určitém časovém odstupu. Nepropustnost svého nitra, které si i jí samé občas uzavře a stává se nečitelným, vystihuje metaforickým kontrastem houštiny tahů a pralesem skvrn, skrze které prostupuje ono měkké, hřejivé světlo. Ač nevychází z žádné konkrétní krajiny a krajinu používá jako symbolické vyjádření neproniknutel- nosti, jde o otisk jejího přímého prožitku krajiny, transponovaného skrze její nitro.Petra Patlejchova