dima
  • HAIKU

    2015 Po dlouhém období malby na plátno se Kristýna uchyluje k práci s papírem. Hledá v práci s ním zcela nové koncepce od perforace, přes vyškrabávání až po otisky, které vždy nesou jistou známku náhody. Vrstevnatost, která je z prací patrná je inspirována skrytými procesy v přírodě. Dynamika a náhoda se potkávají s aktuální duševním rozpoložením a tak vzniká směs, jenž je jako soubor nánosů, který se uvnitř autorky koncentruje. Haiku navazuje na cyklus Větrná hůrka, který vznikl v Anglii 2014 pod vlivem tamní přírodní scenérie. Karolína Vojáčková