dima
  • Větrná hůrka / Wuthering Heights

    2014 Ve svém zaměření na krajinu a to, co v ní zůstává skryté, se inspiruje fotografiíi vlastním duševním rozpoložením, jež projektuje do obrazů. Nanáší na plátno barevné vrstvy, jež následně odstraňuje smýváním, škrábáním či rytím. Zbavuje se tak i jednotlivých nánosů, jež utkvěly v její paměti a měly by směřovat spíše k očistnému prozření. Její poslední, téměř monochromní cyklus obrazů Větrná hůrka vznikl během jejího pobytu v Anglii na jaře 2014, kde se inspirací stala literární předloha, především ve smyslu vlivu krajiny na postavy literárního příběhu. Atmosféra anglického venkova na severu země a jeho drsným podnebím vtáhla autorku do přírody, kde živlům se ještě přiznává nadvláda.Vlasta Čiháková Noshiro